تاریخ و ساعت

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/zarrafe1/shiraznanowash.ir/zpanel/includes/jdf.php on line 438
یکشنبه 23 خرداد 1400
وضعیت آب و هوا
آمار بازدید
QR Code
محصولات تمیز کننده سرویس بهداشتی

تمیز کننده سرویس بهداشتی


حجم محصول : 500 میلی لیتر
قیمت محصول : 4000 تومان
تمیز کننده سرویس بهداشتی
تمیز کننده سطح سرویس بهداشتی بدون ایجاد بخار و بدون بو
از بین برنده جرم ، لکه و رسوب موجود بر روی سطح سرویس بهداشتی