تاریخ و ساعت

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/zarrafe1/shiraznanowash.ir/zpanel/includes/jdf.php on line 438
یکشنبه 23 خرداد 1400
وضعیت آب و هوا
آمار بازدید
QR Code
محصولات شیشه پاک کن ضد بخار غلیظ

شیشه پاک کن ضد بخار غلیظ


حجم محصول : 120 میلی لیتر
قیمت محصول : 5000 تومان
- تمیز کننده گرد و خاک ، فضولات پرندگان و چربی از روی سطح شیشه ، کروم ، آینه و سطوح صیقلی
- کاهش واقعی جذب گرد و خاک به علت ایجاد خاصیت انتی استاتیک
- قابل استفاده جهت آینه و شیشه حمام ، سونا و تمیز کننده فوق العاده شیشه های فروشگاهی ، ویترین و ...
- جلوگیری از بخار کردن شیشه در زمستان و آینه در حمام
- قابل رقیق شدن تا 20 برابر خود با آب