تاریخ و ساعت

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/zarrafe1/shiraznanowash.ir/zpanel/includes/jdf.php on line 438
یکشنبه 23 خرداد 1400
وضعیت آب و هوا
آمار بازدید
QR Code
محصولات محلول موتورشوی بدون آب

محلول موتورشوی بدون آب


حجم محصول : 500 میلی لیتر
قیمت محصول : 7000 تومان
- تمیز کننده گرد و خاک ، چربی و روغن از روی سطح قطعات بیرونی موتور خودرو بدون آسیب رساندن به آن
- تمیز کننده و براق کننده رینگ چرخ خودرو و پاک کننده عمقی گرد لنت از روی سطح رینگ
- ایجاد لایه محافظ و مقاوم به گرما جهت جلوگیری از فرسودگی قسمت های پلاستیکی و الکتریکی داخل محفظه موتور
- تمیز کننده عمقی سطوح چرب مخصوصا سطح اجاق گازهای خانگی و صنعتی